Gennem næsten alle mine mange år med hunde og træning af disse, har jeg hørt jeg at “fundamentet skal være ordenligt bygget op”. housedownOg det er jeg da enig i. og har meget hurtigt taget til mig. Det synes at være en sætning de fleste trænere kan enes om. Og det betyder, at akkurat som hvis vi bygger et hus, skal det grundlæggende, altså fundamentet, være i orden inden vi bygger på – sætter døre og vinduer i. Ellers risikere vi det hele ramler. Sammenligningen med husbyggeri er udemærket. Logikken er til at få øje på og de fleste kan forholde sig til det. Der hvor filmen måske knækker, er når “fundamentet” skal defineres. Man skulle tro, at det er ens for alle, men det er det så ikke.

Nogle kalder det for grundfærdigheder og laver kortere eller længere lister over disse. De kan dække over alt fra hjemkald til indlæring af target eller at hunden skal kunne kravle. Andre kalder det at tilvænne hunden til leg (med os) og brugen af forskelligt legetøj for fundament. Ingen af definitionerne kan jeg tilslutte mig, hvorfor dette lille blogindlæg nu popper op.

For mig er fundamentet, eller grundfærdigheder om man vil, noget som alle hunde – uanset brugen af dem – skal kunne. Det er uden betydning om hunden skal bruges som familiehund, lydighedshund, jagthund, rallyhund, osv. Det er ganske enkelt FUNDAMENTET vi skal bygge videre på – i den retning vi har tænkt os.

Men hvad dækker det så over? Her kan jeg jo kun forklare min version som jeg træner og underviser ud fra. Og den er som følger:

  • Kontakt
  • Sit
  • Lineføring
  • Fri ved fod
  • Hjemkald
  • Ro/vent

Hvorfor disse elementer? Jo, det er hvad enhver hund, uanset brugen af den bør kunne, for – synes jeg – at leve et rart og forholdsvist nemt liv med sin ejer. Kan en hund disse ting, så er det en fornøjelse at være sammen med hunden og den kan tages med forskellige steder. De daglige rutiner lettes og det er muligt at bygge på udfra ønsker om brugen af hunden.

Kontakten er altafgørende for at kunne indlære noget som helst. Uden kontakt er der “slukket” og hundeføreren er overflødig og alt samarbejde er udelukket. Derfor må og skal hunden meget hurtigt lære, at tage og holde kontakten til os.

At sidde er en ganske almindelig ting som hunden gør af sig selv flere gange om dagen. Kan vi få den til det når vi ønsker det, lettes der utroligt meget i omgangen med dem. Både i hjemmet, men også på træningspladsen eller i det offentlige rum.

Lineføring og fri ved fod er “discipliner” som volder ganske mange hundeførere problemer. Det er egenlig utroligt når man tænker på, at størstedelen af alle hundeejere lufter deres hunde både med og uden snor flere gange dagligt. På tidspunkter og steder er det en nødvendighed at hunden ikke trækker afsted med os, men følger os roligt ved siden af os. Men fordi dette åbenbart negligeres/indlæres forkert bugner markedet af anti-træk seler, gå pænt kurser osv.

Hjemkaldet er en af de vigtigste ting at lære sin hund. Jo bedre hjemkald en hund har, jo større frihed kan den gives. En hund man stoler på kommer når man kalder, er lettere at tillade at løbe løs når man ikke skal være angst for om den render ud på vejen eller stikker helt af.

Ro/vent – en af de mest oversete ting jeg støder på rundt omkring. Både på træningspladser, til konkurrencer, og alle andre steder hundeejere færdes med hundene. Det at en hund kan acceptere at nu skal den ingenting, det kan være mens hundeføreren får instrukser, stiller en bane op, hilser på en anden, tager sko på i hjemmet, finder jakken frem fra bilen osv synes at være en kæmpe opgave for rigtig rigtig mange. Man kan undre sig over hvorfor?

Alle disse elementer, eller grundfærdigheder om man vil, synes jeg udgør fundamentet. Alle kan trænes til ekstremer Jillhvor hundene mestrer dem til perfektionisme, men kan de dem blot nogenlunde, så har man faktisk en velfungerende hund som man kan nyde samværet med. Og har man først evnet at indlære disse ting, så er det forholdsvist simpelt at bygge ud og bygge på, uanset brugen af hunden. F.eks. en fri ved fod til et 10-tal, et hjemkald gennem 100vis af levende fasaner, apportering, dæk, markering, spor osv. Samarbejdet er startet op og indlæringen i fuld gang.

At vi så vælger at benytte hjælpemidler i indlæringen er en anden snak. Her kan f.eks nævnes legetøj, godbidder, platforme, terræn, hjælper, osv. Men det dækker ikke over HVAD vi ønsker at kalde grundfærdigheder eller fundamentet – blot HVORDAN. Eller ihvertfald hvad vi ønsker at bidrage med der kan hjælpe med indlæring eller måske bruges som belønning periodisk eller for altid. Og hvad resultatet skal ende ud med er op til os selv. Jeg mener at mine listede grundfærdigheder kan bruges af alle hunde og deres ejere. F.eks i processen til at lave en skøn jagthund der er en fornøjelse at arbejde sammen med, som jeg holder allermest af.

Og et godt fundament er både vigtigt og en nødvendighed for ikke at ende ud i lappeløsninger, quick fixs og kreative gør det selv løsninger der får “huset” til at styrte senere 🙂